ЗИМАТА НАСТЪПВА: Движението в част от планинските проходи е затруднено