Над 2 млрд. души са били в риск от недохранване през 2021 г.