Флоранс Робин, посланик на Франция в София, в "Добро утро, Европа"