Иванов, БСП: Обединение на лявото пространство има изключително голям потенциал на изборите