101 дни от бедствието в Карловско – как ще посрещнат зимата жителите на наводнените села