Повече хора с трайни увреждания ще получават пожизнен ТЕЛК