Измамени с хиляди левове за смяна на дограма все още не са получили парите си