Пици: Искаме да контролираме силните страни на Русия