Промени ли се животът в районите с концентрация на мигранти?