ХРОНИЧЕН ПРОБЛЕМ: Къде изчезват лекарствата за тежкоболни пациенти ?