Ясна е причината за хранителното натравяне на децата от Хаджидимитрово