Стан и Стефи за любовта, "ютюбърството" и работата | E13