Председателският съвет реши: Парламентът временно спира работа