Ден за размисъл: Предизборната агитация е забранена