Родители твърдят, че детето им е отнето от социалните без причина?