Правната комисия в НС разглежда Закона за здравето