Кардиолог: COVID-19 има директен ефект върху сърцето