ТРАГЕДИЯТА НА „СТРУМА”: Разказ на спешен медик, оказал първа помощ на оцелелите