Има ли българска следа в задържания боклук в Италия?