Григорова: Седемте танкера с газ няма къде да бъдат разтоварени, получихме поредните кухи обещания