\"Евророма\": Стипендиите за роми са троха, която създава напрежение