"Евророма": Стипендиите за роми са троха, която създава напрежение