Високите технологии влизат в класните стаи до няколко години