Психолог: Пелов е находчив, решителен, безкомпромисен