Сметната палата започва проверка в спортното министерство