Нова функция ще позволи на Google да е в ролята на памет