Стигнало ли е до магазините откритото месо без документи?