„Да хванеш гората”: От банковия сектор до земеделската нива