Инфлацията в еврозоната се понижи за първи път от 17 месеца