Повишават се цените на основни хранителни продукти