БЪЛГАРСКИЯТ ДУХ: Неделното училище във Вашингтон работи въпреки кризата