ОБРАТ: Позицията на църквата за абортите и наказанията на децата била неофициална