Александра Сърчаджиева: "Господин Х и морето" и лъжите, фалша и смеха