Председателят на Тръст "Синя България" с коментар за случващото се в Левски