Разногласия как е решено кой ще води делегацията ни в ООН