Предлагат увеличение на минималната заплата, майчинството и детските надбавки