Президентът на Италия започва двудневни консултации с партиите