КОГАТО ДОБРОТО ПРОТЕГНЕ РЪКА: Доброволци спасява младо семейство