Властта и бизнесът за цената на тока: Кризата е реална и изисква мерки