Мая Манолова: Предложението за здравната застраховка трябва да бъде изтеглено