Позната на Дебора: Вече е по-контактна, психическото ѝ състояние се подобрявад