ОТ МЕДАЛИТЕ ДО СТРОЕЖА: Шампионка по борба работи като общ работник