Бизнесът: България е един от най-скъпите свободни пазари на електроенергия