ЛИЧНИТЕ ДАННИ - ПАРАГРАФ 22: Законови детайли да се изчистят искат фармацевти и лаборанти