Бизнесът: Търпението ни се изчерпва за ТЕЦ „Марица Изток 2“