Лисица се разхожда край "Цариградско шосе" в София