Ученички се сбиха в двор на училище, свидетели ги снимат и не се намесват