Общински съветник в спор със зам.-кмета по транспорт на София за уличното осветление