Димитър Балтов: Лято 2022 с доста по-добро от предишното в туризма