„Пътна полиция” ще следи за сигурността на абитуриентите