Докога българският футбол ще разчита на съмнителни инвеститори?